updated Meizu M8 มือถือ ram 256m!!

posted on 05 Sep 2008 16:15 by techinnoreview in Mobile
 J. Wong CEO ของ Meizu ได้เปิดเผยผ่านทางสื่อต่างๆว่า Meizu M8 จะนั้นเสร็จแล้วเหลือเพียงขั้นตอนก่อนวางขายเท่านั้น ซึ่งอยู่ขั้นตอนระหว่างการกำหนด spec แต่ละรุ่นซึ่งต้องผ่านความเห็นจากแผนกการเงินของบริษัทเกี่ยวกับการตั้งราคาและต้นทุน โดยคล่าวนั้น Meizu M8 แบบที่ไช้แรม 256MB ความจุ 8GB จะวางขายในราคาประมาณ 2180 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)

meizu-m8-live-pic.jpg

 

 

credit for picture: CNMO.COM and PCPOP.COM

Comment

Comment:

Tweet

Tags